Kraj: Polska

Wybory Parlamentarne do Senatu w 2015

25 października

Marszałek Stanisław Karczewski

Wyniki tury 1

Prawo i Sprawiedliwość: 61
Platforma Obywatelska: 34
Polskie Stronnictwo Ludowe: 1
KWW Marka Borowskiego: 1
KWW Jarosław Obremski: 1
KWW Lidia Staroń: 1
KWW Grzegorza Biereckiego: 2


Informacje

W wyborach parlamentarnych w Polsce obywatele wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybiera się 460 posłów oraz 100 senatorów. Wybory odbywają się co 4 lata chyba, że zostaną ogłoszone przedterminowe wybory - w szczególnym przypadkach, kiedy kadencja sejmu zostanie skrócona na wniosek Sejmu lub Prezydenta Polski.