Kraj: Polska

Wybory Parlamentarne do Senatu w 2011

9 października

Marszałek Bogdan Borusewicz

Wyniki tury 1

Platforma Obywatelska: 63
Prawo i Sprawiedliwość: 31
Polskie Stronnictwo Ludowe: 2
KWW Marka Borowskiego: 1
KWW Jarosław Obremski: 1
KWW Lidia Staroń: 1
KWW Grzegorza Biereckiego: 2


Informacje

W wyborach parlamentarnych w Polsce obywatele wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybiera się 460 posłów oraz 100 senatorów. Wybory odbywają się co 4 lata chyba, że zostaną ogłoszone przedterminowe wybory - w szczególnym przypadkach, kiedy kadencja sejmu zostanie skrócona na wniosek Sejmu lub Prezydenta Polski.